วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

ผู้บริหารสำนักงาน

Previous
Next

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3

                     

                       

                         

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์/คู่มือ/กลุ่มงานในสำนักงาน

Loei Primary Educational Service Office3

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเลย

ข่าวการศึกษา

VTR แนะนำเลย3

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต สพป.เลยเขต3

ดาวน์โหลดรูปงานเกษียณอายุราชการ 2564

ITA-2021 สพป.เลย 3