กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

##นางพฤษภา นิกรพิทยา=
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร:089-569-8875


==น.ส.จิรวดี ศริภักดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร::