กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

##นางพฤษภา นิกรพิทยา=
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร:089-569-8875

==นางจีราวรรณ คำเกษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
087-863-2426