บุคลากรกลุ่มกฎหมาย

นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ

โทร:094-716-9973

บุคลากร

นายพิชิต ประสมทรัพย์

เจ้าหน้สที่ธุรการ

xxxxxxxxxxxxxx