จ่าเอกสุรยนตื  ชมภู
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มDL-ICT

นายเรืองวิทย์ บุญชิต
นวก.คอมพิวเตอร์