สพป. เลย เขต 3 ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์