==ติดต่อเรา==

LOEI3

===สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

==โทรศัพท์= 042-810495
==โทรสาร=042-810496
==Mail: saraban@loei3.go.th
==administrator: admin@loei3.go.th 0653363734

=ผอ.สพป.เลยเขต3(ประสิทธิ์ คำกิ่ง)080-835-6369
=รองผอ.สพป.เลยเขต3(ปรีชา ทัพใหญ่)081749577
=รองผอ.สพป.เลยเขต3(นิสิต สายโยค)=0885492509
=รองผอ.สพป.เลยเขต3(ญาณิศา อยู่งาน)=0872157757
=กลุ่มอำนวยการ==042-810495 ต่อ 101
=กลุ่มตรวจสอบภายใน/หน้าห้อง==042-810495 ต่อ 102
=กลุ่มบริหารงานการเงินฯ==042-810495 ต่อ 103
=กลุ่มนโยบายและแผน==042-891495 ต่อ 104

=กลุ่มบริหารงานบุคคล==042-810495 ต่อ 105
=กลุ่มนิเทศก์==042-891495 ต่อ 106
=กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา==042-810495 ต่อ 107