วันที่ 12 พฤศจิกายน 2465 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ณ วัดเชกาเจติยารม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 2,527 total views,  2 views today