[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  43 รายการ
วันที่ 05 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น(นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์)
 (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น มีคะแนนผลสอบ o-net ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 จึงได้รับโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ....
วันที่ 10 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเครือคู้ (วัชราพร มหานิล)
 (มีผู้ชม 34 ครั้ง)
                   เด็กหญิงพัชรีวรรณ ตาลพันธ์ุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นนักเรียนเรียนเก่ง สอบได้อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทอง เครือคู้ ปากหมัน โมเดล....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : banhuailad(Peerapanpachara)
 (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
                   เด็กหญิง เบญจลักษณ์ คำเผือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง นิสัยดี เป็นเด็กกตัญญู ตั้งใจเรียน และเป็นคนขยัน ปีนี้สามารถทำคะแนน O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้คะแนนระดับสูง เป็นที่ชื่นชมของคุณครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ุ....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลานข้าว(จุฬาลักษณ์)
 (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
                   ด.ญ.วรรณวิสา พิมพ์สารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) นักเรียนเรียนร่วม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัลยา สุวรรณชาติ โดยการนำของท่านศุภศิลป์ มั่นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่า
 (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาข่าขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์ศรีเมือง ที่ได้รับรางวัลเด็กที่มีจิตสาธารณะเป็นเลิศ ชอบอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2559....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกจาน
 (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
                   พิธมอบรางวัลให้แก่เด็กทำความดีเนื่องในวันงานเกษียณของทาน ผอ.....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำหมัน(ศิลาพร)
 (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านน้ำหมันขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิวกร กมลรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาโควต้าของโรงเรียนกีฬาวังสะพุง จังหวัดเลย....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
 (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
                   ผอ.นุพงษ์ อินแผลง มอบรางวัลให้เด็กหญิงมีสุข พรมเวียง ที่มีผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ได้สูงสุดในโรงเรียนเรียนรวม "ลุ่มนำ้พึงโมเดล" ได้ 80 คะแนน ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านหนองผือ(นางมนูลา ภูชุมพล)
 (มีผู้ชม 21 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 9"ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งครก
 (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
                   เด็กหญิงทัศนีวรรณ รักไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งครก ได้รับรางวัลชนะเลิศจักรยานนักเรียนระดับประถมศึกษา ของสพป.เลย เขต 3 ....
หน้า 1 2 3 4 5
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860