[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  47 รายการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคนผง
 (มีผู้ชม 829 ครั้ง)
                   วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ร่วมมอบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านโคนผง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคนผง อ.ภูเรือ จ.เลย....
วันที่ 01 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 453 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันทีี่ 1 กรกฎาคม นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย ....
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)
 (มีผู้ชม 385 ครั้ง)
                    ท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ได้จัดกิจกรรมเรียนดนตรีพิเศษในวันเสาร์โดยจัดหาวิทยากรมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีและมีความสุขกับการเรียนมาก....
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : ธุรการโรงเรียนบ้านด่านดู่
 (มีผู้ชม 986 ครั้ง)
                   วันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านดู่....
วันที่ 05 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น(นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์)
 (มีผู้ชม 270 ครั้ง)
                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น มีคะแนนผลสอบ o-net ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 จึงได้รับโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ....
วันที่ 10 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเครือคู้ (วัชราพร มหานิล)
 (มีผู้ชม 250 ครั้ง)
                   เด็กหญิงพัชรีวรรณ ตาลพันธ์ุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นนักเรียนเรียนเก่ง สอบได้อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทอง เครือคู้ ปากหมัน โมเดล....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : banhuailad(Peerapanpachara)
 (มีผู้ชม 269 ครั้ง)
                   เด็กหญิง เบญจลักษณ์ คำเผือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง นิสัยดี เป็นเด็กกตัญญู ตั้งใจเรียน และเป็นคนขยัน ปีนี้สามารถทำคะแนน O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้คะแนนระดับสูง เป็นที่ชื่นชมของคุณครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ุ....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลานข้าว(จุฬาลักษณ์)
 (มีผู้ชม 289 ครั้ง)
                   ด.ญ.วรรณวิสา พิมพ์สารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) นักเรียนเรียนร่วม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัลยา สุวรรณชาติ โดยการนำของท่านศุภศิลป์ มั่นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่า
 (มีผู้ชม 254 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาข่าขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์ศรีเมือง ที่ได้รับรางวัลเด็กที่มีจิตสาธารณะเป็นเลิศ ชอบอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2559....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกจาน
 (มีผู้ชม 242 ครั้ง)
                   พิธมอบรางวัลให้แก่เด็กทำความดีเนื่องในวันงานเกษียณของทาน ผอ.....
หน้า 1 2 3 4 5 6
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860