[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  47 รายการ
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำหมัน(ศิลาพร)
 (มีผู้ชม 181 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านน้ำหมันขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิวกร กมลรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาโควต้าของโรงเรียนกีฬาวังสะพุง จังหวัดเลย....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
 (มีผู้ชม 157 ครั้ง)
                   ผอ.นุพงษ์ อินแผลง มอบรางวัลให้เด็กหญิงมีสุข พรมเวียง ที่มีผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ได้สูงสุดในโรงเรียนเรียนรวม "ลุ่มนำ้พึงโมเดล" ได้ 80 คะแนน ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านหนองผือ(นางมนูลา ภูชุมพล)
 (มีผู้ชม 178 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 9"ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งครก
 (มีผู้ชม 183 ครั้ง)
                   เด็กหญิงทัศนีวรรณ รักไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งครก ได้รับรางวัลชนะเลิศจักรยานนักเรียนระดับประถมศึกษา ของสพป.เลย เขต 3 ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสะแข/นันทวรรณ
 (มีผู้ชม 187 ครั้ง)
                   เด็กชายกิตติพงษ์ กันยาประสิทธิ์ นักเรียนชั้นป.4 และเด็กหญิงกานดา ทองเปิ่ง นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในการไหว้สวยประจำเดือนมีนาคม ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนามาลา (นางสาวอรพรรณ โลขันสา)
 (มีผู้ชม 179 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนามาลา ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิริรัตน์ ยศปัญญา ได้คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สูงสุดในชั้นเรียน ในการนี้นำโดย ท่าน ผอ.ชาญชัย อินแผลง ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
 (มีผู้ชม 151 ครั้ง)
                   เด้กชายธีรานนท์ บัวเหมือน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย เป็นผู้มีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนจนเป็นที่รักของทุกคนประกอบกับเด็กชายธีรนนท์ต้องเดินเท้ามาโรงเรียนทุกวัน ทางโรงเรียนจึงได้มอบจักรยานให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำดีต่อไป....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านผึ้ง(ดาราศรี)
 (มีผู้ชม 153 ครั้ง)
                   เด็กหญิงพัชรี แถวอุทุม นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านผึ้งไ ด้รับรางวัลรองชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตรหญิง ในการแข่งขันศรีสองรักษ์เกม ณ สนามโรงเรียนด่านซ้าย....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 (มีผู้ชม 253 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านน้ำพุมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๏ กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 69.50 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 63.00 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 51.90 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ มีคะแนนเฉลี่ย 55.50 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 41.00 สูงกว่าระดับชาติ รวมคะแนนเฉลี่ย 56.18 สูงกว่าระดับชาติ ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ( ยุพิน )
 (มีผู้ชม 178 ครั้ง)
                   นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ที่มีความประพฤติดีเด่น มีน้ำใจชอบช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของ ประจำเดือนมีนาคม 2560....
หน้า 1 2 3 4 5 6
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860