[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  47 รายการ
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยตาด (นางสาวจินต์จุฑา หุมอาจ)
 (มีผู้ชม 167 ครั้ง)
                   เด็กชายสิทธิพล ซ้ายสวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตาด ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 การประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีนักเรียนชั้นป.1 - 6 (นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ทางการได้ยิน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น
 (มีผู้ชม 139 ครั้ง)
                   นักเรียนชั้นป.6โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นที่ได้ผลสอบo-netสูงจนได้รับโล่และเกียรติบัตร....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : วชิระศักดิ์ แสพรหม
 (มีผู้ชม 176 ครั้ง)
                   คนเก่งของเราปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านวังเวิน เป็นตัวแทน สพป.เลย เขต ๓ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ที่จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(นางสาวลลิตา พรหมรักษา)
 (มีผู้ชม 154 ครั้ง)
                   เด็กชายวรกานต์ บุญยอด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ "ศรีสองรักเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๐....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านสองคอน
 (มีผู้ชม 160 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านสองคอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านหลักสูตรครูตำรวจ DARE เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกลาง
 (มีผู้ชม 182 ครั้ง)
                   นักกีฬาตะกร้อหญิงโรงเรียนบ้านกลางได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 โดยผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทั้งใบประกาศ ซึ่งถือเป็นที่น่ายินดีแก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ท่าน ผอ.คณุตม์ สุทธิอาจ ได้มอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬา เป็นเงิน 1,500 บาท....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโพนสูง(พรพรรณ)
 (มีผู้ชม 173 ครั้ง)
                   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนสูงเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 9 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที 1 เมื่อวันที 3 มีนาคม 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 209 ครั้ง)
                   เด็กชายพศุตย์ ฤทธิศักดิ์ และเด็กชายภาคิน สละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสตั้ดดี้พลัส เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ เซนทรัลบางนา กรุงเทพฯ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองบง (นางนงนุช แก้วไชยะ)
 (มีผู้ชม 187 ครั้ง)
                   เด็กหญิงหงส์นภา มงคลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัล เป็นนักเรียนผู้พัฒนาผลงาน Best Practices “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” ปี ๒๕๕๙ สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับประเทศ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 153 ครั้ง)
                   ....
หน้า 1 2 3 4 5 6
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860