[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  47 รายการ
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหวาย
 (มีผู้ชม 153 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านหนองหวาย ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงสุนิตา จันทะพินิจ ที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคอีสาน ในการนี้ทางโรงเรียน นำโดย ท่าน ผอ.ระพีพร โคตรชนะ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านปากแดง(ประสงค์ ภูครองทุ่ง)
 (มีผู้ชม 136 ครั้ง)
                   นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านปากแดงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอนุบาล ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาผักก้าม
 (มีผู้ชม 152 ครั้ง)
                   ชนะเลิศฟุตบอล หญิง 11 คน กีฬาระดับประถมศึกษากลุ่ม สพฐ.เลย เขต 3 ศรีสองรักเกมส์ครั้งที่9 ได้แสดงออกในความสามารถใด้ด้านกีฬา และความสามัคคีของนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านนาผักก้ามจึงขอยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นต่อๆไป นำเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดี....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านวังยาว (ธนกฤต สมเงิน)
 (มีผู้ชม 137 ครั้ง)
                   วันที่ 9 มีนาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ได้มอบเหรียญและเกียรติบัตร กีฬานักเรียน "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 9" ให้แก่นักเรียน รวมกีฬาทั้งหมด 8 รายการ และนักเรียนทั้งหมด 36 คน ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนด่านซ้าย(นิตยา มัชปาโต)
 (มีผู้ชม 206 ครั้ง)
                   โรงเรียนด่านซ้าย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ตามโครงการ ยิ้มใส ไหว้สวย มารยาทดี วจีไพเราะ เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง (ภาณุพันธุ์ จันทรา)
 (มีผู้ชม 181 ครั้ง)
                   เด็กชายเกรียงไกร ไพรพิบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านนาทอง ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไป....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคก
 (มีผู้ชม 128 ครั้ง)
                    เด็กหญิงภัทรธิดา ใจเถิ้ม เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น "เด็กดีของเรา"....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 190 ครั้ง)
                   ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง(อรษา)
 (มีผู้ชม 150 ครั้ง)
                   เด็กหญิงพิชชาภา สีหะสุทธิ์ (น้องทิพย์) เด็ก 7 ขวบ สู้ชีวิต จูงแม่สมัครเรียนหนังสือ ป.1ที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง แม้ตัวเองจะขาพิการ อยากจะเรียนหนังสือแต่ขาดโอกาส ที่จะมาเรียน ซึ่งกว่าจะมาสมัครเรียนได้ ต้องให้แม่อุ้ม ขึ้นรถ มอร์เตอร์ไซค์ มาโดยให้ญาติมาส่ง กว่า 4 กิโลเมตร และอุ้มรถเข็น มาส่งอย่างทุกลักทุเล เวทนา เพื่อให้ได้เรียนหนังสือสมความปรารถนา เหมือนกับเพื่อน ๆ (ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถึงร่างกายจะไม่พร้อม)....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง >>อาทิตย์ พันธะไชย
 (มีผู้ชม 153 ครั้ง)
                   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำคะแนน ONet ได้สูงกว่าระดับประเทศ....
หน้า 1 2 3 4 5 6
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860