วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคนผง  (มีผู้ชม 808 ครั้ง)
            วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ร....
วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)  (มีผู้ชม 428 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันทีี่ 1 กรกฎาคม นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย ....
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)  (มีผู้ชม 365 ครั้ง)
             ท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ได้จัดกิจกรรมเรียนดนตรีพิเศษในวันเสาร์โดยจัดหาวิทยากรมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีความสาม....