วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)  (มีผู้ชม 18 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันทีี่ 1 กรกฎาคม นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย ....
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)  (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
             ท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ได้จัดกิจกรรมเรียนดนตรีพิเศษในวันเสาร์โดยจัดหาวิทยากรมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีความสาม....
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : ธุรการโรงเรียนบ้านด่านดู่  (มีผู้ชม 26 ครั้ง)
            วันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านดู่....