จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
นักเรียนรับเกียรติบัตรนักธรรมตรี
           นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ที่สอบผ่านนักธรรมตรี ได้รับมอบเกียรติบัตรในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ (ธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860