จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
           โรงเรียนบ้านโป่งชีได้เป็นตัวแทนของกลุ่มการศึกษาโป่ง อิปุ่มได้รับขบวนพาเหรดเข้าร่วมในการเดินขบวนและได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา โดยด.ช. สัญญพงษ์ เปี่ยมรุ่งเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฑา 100 เมตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี(ราวิน มรุธานินทร์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860