จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
เด็กดีของเรา
            เด็กหญิงภัทรธิดา ใจเถิ้ม เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น "เด็กดีของเรา"
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคก ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860