จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
โรงเรียนด่านซ้ายจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
           โรงเรียนด่านซ้าย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ตามโครงการ ยิ้มใส ไหว้สวย มารยาทดี วจีไพเราะ เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนด่านซ้าย(นิตยา มัชปาโต) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860