จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กีฬาศรีสองรักเกมส์ครั้งที่ 9 (โรงเรียนบ้านนาผักก้าม)
           ชนะเลิศฟุตบอล หญิง 11 คน กีฬาระดับประถมศึกษากลุ่ม สพฐ.เลย เขต 3 ศรีสองรักเกมส์ครั้งที่9 ได้แสดงออกในความสามารถใด้ด้านกีฬา และความสามัคคีของนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านนาผักก้ามจึงขอยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นต่อๆไป นำเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดี
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาผักก้าม ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860