จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
เด็กดี & เด็กเก่ง ของโรงเรียนบ้านหนองบง
           เด็กหญิงหงส์นภา มงคลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัล เป็นนักเรียนผู้พัฒนาผลงาน Best Practices “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” ปี ๒๕๕๙ สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับประเทศ
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองบง (นางนงนุช แก้วไชยะ) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860