จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
เด็กดีประจำเดือนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน
           นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ที่มีความประพฤติดีเด่น มีน้ำใจชอบช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของ ประจำเดือนมีนาคม 2560
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ( ยุพิน ) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860