จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
"นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีคะเเนนผลสอบ O-NETได้คะเเนนเฉลี่ยสูงเป็นลำดับที่ 1 ของ สพป.ลย.3 เเละมีผลคะเเนนสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา"
           โรงเรียนบ้านน้ำพุมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๏ กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 69.50 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 63.00 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 51.90 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ มีคะแนนเฉลี่ย 55.50 สูงกว่าระดับชาติ ๏ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 41.00 สูงกว่าระดับชาติ รวมคะแนนเฉลี่ย 56.18 สูงกว่าระดับชาติ
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำพุ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860