จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
เด็กเก่งประจำโรงเรียน
           เด็กหญิงพัชรี แถวอุทุม นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านผึ้งไ ด้รับรางวัลรองชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตรหญิง ในการแข่งขันศรีสองรักษ์เกม ณ สนามโรงเรียนด่านซ้าย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านผึ้ง(ดาราศรี) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860