จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
รางวัลเด็กดี
           เด้กชายธีรานนท์ บัวเหมือน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย เป็นผู้มีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนจนเป็นที่รักของทุกคนประกอบกับเด็กชายธีรนนท์ต้องเดินเท้ามาโรงเรียนทุกวัน ทางโรงเรียนจึงได้มอบจักรยานให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำดีต่อไป
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860