จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
เด็กดีเด็กเก่ง โรงเรียนบ้านป่าสะแข
           เด็กชายกิตติพงษ์ กันยาประสิทธิ์ นักเรียนชั้นป.4 และเด็กหญิงกานดา ทองเปิ่ง นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในการไหว้สวยประจำเดือนมีนาคม
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสะแข/นันทวรรณ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860