จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
เด็กดีเด็กเก่ง
           ผอ.นุพงษ์ อินแผลง มอบรางวัลให้เด็กหญิงมีสุข พรมเวียง ที่มีผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ได้สูงสุดในโรงเรียนเรียนรวม "ลุ่มนำ้พึงโมเดล" ได้ 80 คะแนน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860