จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
เด็กดี เด็กเก่ง (ครูฐปรัตน์ แก้วสีแดง)
           พิธมอบรางวัลให้แก่เด็กทำความดีเนื่องในวันงานเกษียณของทาน ผอ.
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกจาน ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860