จำนวนผู้เข้าชม 261 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2560
นักเรียนคนเก่งของรร.บ้านห้วยลาด ภูเรือ
           เด็กหญิง เบญจลักษณ์ คำเผือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง นิสัยดี เป็นเด็กกตัญญู ตั้งใจเรียน และเป็นคนขยัน ปีนี้สามารถทำคะแนน O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้คะแนนระดับสูง เป็นที่ชื่นชมของคุณครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ุ
[ ผู้ส่งข่าว : banhuailad(Peerapanpachara) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860