จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2560
นักเรียนเรียนเก่ง
           เด็กหญิงพัชรีวรรณ ตาลพันธ์ุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นนักเรียนเรียนเก่ง สอบได้อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทอง เครือคู้ ปากหมัน โมเดล
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเครือคู้ (วัชราพร มหานิล) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860