จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น มีคะแนนผลสอบ o-net ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต.3 จึงได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น มีคะแนนผลสอบ o-net ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 จึงได้รับโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น(นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860