จำนวนผู้เข้าชม 355 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2560
เรียนวิชาดนตรี
            ท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ได้จัดกิจกรรมเรียนดนตรีพิเศษในวันเสาร์โดยจัดหาวิทยากรมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีและมีความสุขกับการเรียนมาก
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860