[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  91 รายการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง
 (มีผู้ชม 85 ครั้ง)
                   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แลอาเซียนประจำปี 2561 ขอขอบคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนบ้านห้วยทองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินงานร่วมด้วยดี....
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
                   วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ICT ของ สพป.เลย เขต 3 เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านทับกี่ ซึ่งทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่งที่เข้าเยี่่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทางโรงเรียน....
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
                   ....
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 84 ครั้ง)
                   ....
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป.เลย 3
 (มีผู้ชม 78 ครั้ง)
                   ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านโป่งชีได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโป่งชี โดยได้จัดกิจกรรม การแต่งกลอน วาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ พร้อมกับให้ความรู้ประวัติ และผลงานของ สุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความรัก ความเข้าใจ ในภาษาไทย ภูมิใจในการใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง ที่มา www.facebook.com/profile.php?id=100003907824611&hc_ref=ARSa-7RhA7p7lyEKOOtSTVM9skQP9FFKHdStIE43jlAVqSqZxMShKFkMkkAuSsjZGnM ....
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป.เลย 3
 (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
                   วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านโป่งชี นำโดย นายเชาวกุล พรมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รณงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งชี ซึ่งสภาพอากาศในวันนี้มีฝนตกตลอดทั้งวัน จึงได้มีการจัดกิจกรรม การให้ความรู้ และตอบคำถาม ประกวดการวาดภาพต่อต้านยาเสพติด ภายในห้องประชุม จึงแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียนมาเพื่อทราบ....
วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 120 ครั้ง)
                    เนื่องด้วยวันที่จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดีได้รับวุฒิบัตรจากโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านซ้าย มามอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 6 คน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับ สภ.ด่านซ้ายและคณะครู D.A.R.E ที่มามอบความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี....
วันที่ 08 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านร่องจิก(การ โกษาจันทร์)
 (มีผู้ชม 151 ครั้ง)
                   คณะนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย จำนวน 90 คน จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งยั่งยืน "English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 1" วันที่ 4-6 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านร่องจิก ....
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 132 ครั้ง)
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยตรี ชัยณรงค์ นักร้องค่ายแกรมมี่ โกลด์ นำผ้าห่ม 1,000 ผืน มอบให้นักเรียนและชาวบ้านในตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560....
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย (นายอุทัย ขุนมาตย์)
 (มีผู้ชม 125 ครั้ง)
                   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษครับ....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860