[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  92 รายการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย (นายอุทัย ขุนมาตย์)
 (มีผู้ชม 162 ครั้ง)
                   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษครับ....
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง >>อาทิตย์ พันธะไชย
 (มีผู้ชม 161 ครั้ง)
                   18 สิงหาคม 2560 กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมดำนาปลูกข้าว ตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363083447456197.1073741859.196912547406622&type=1&l=8040c163ca....
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)
 (มีผู้ชม 166 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านแก่งม่วง แก่วตาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของนักเรียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี เรียงความ และคำขวัญวันแม่ ในวันที่ 11สิงหาคม2560....
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 174 ครั้ง)
                   โรงเรียนอนุุุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560....
วันที่ 03 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง
 (มีผู้ชม 127 ครั้ง)
                   กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 63 คน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน....
วันที่ 02 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 122 ครั้ง)
                    โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น ประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดี สมุดเล่มเล็ก เป็นต้น และมีการแสดงละครในวรรณคดีของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย....
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 154 ครั้ง)
                   วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญสม โพธิ์เงิน รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโป่ง อิปุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 75 คน ....
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 151 ครั้ง)
                   โครงการเพาะเห็ดฮังการีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน"โรงเรียนบ้านนาดี" ได้รับการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฮังการี จากศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย....
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 122 ครั้ง)
                   วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่ "วัดบ้านนาดี" ....
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง
 (มีผู้ชม 117 ครั้ง)
                   ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีนักเรียนที่ได้รับการฝึก 129 คน ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การทำขนมไทย หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร หลักสูตรการจัดงานเลี้ยง ทั้งนี้ได้วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพโคกงามให้ความอนุเคราะห์ มาฝึกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทอง โรงเรียนบ้านร่องจิก โรงเรียนบ้านวังยาว....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860