[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  81 รายการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 242 ครั้ง)
                   โรงเรียนอนุุุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560....
วันที่ 03 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง
 (มีผู้ชม 180 ครั้ง)
                   กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 63 คน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน....
วันที่ 02 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 176 ครั้ง)
                    โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น ประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดี สมุดเล่มเล็ก เป็นต้น และมีการแสดงละครในวรรณคดีของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย....
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 210 ครั้ง)
                   วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญสม โพธิ์เงิน รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโป่ง อิปุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 75 คน ....
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 207 ครั้ง)
                   โครงการเพาะเห็ดฮังการีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน"โรงเรียนบ้านนาดี" ได้รับการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฮังการี จากศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย....
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 168 ครั้ง)
                   วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่ "วัดบ้านนาดี" ....
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง
 (มีผู้ชม 169 ครั้ง)
                   ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีนักเรียนที่ได้รับการฝึก 129 คน ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การทำขนมไทย หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร หลักสูตรการจัดงานเลี้ยง ทั้งนี้ได้วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพโคกงามให้ความอนุเคราะห์ มาฝึกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทอง โรงเรียนบ้านร่องจิก โรงเรียนบ้านวังยาว....
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 240 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมขบวนรณรงค์โครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อพระราชาผู้ทรงธรรม" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น - 10.30 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและเดินรณรงค์ไปถึงวัดโพนชัย....
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)
 (มีผู้ชม 165 ครั้ง)
                   วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง และโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะครู นักเรียน ไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดบ้านแก่งม่วง และทำความสะอาดวัด....
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 160 ครั้ง)
                   คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดโพนชัย และวัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860