[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  81 รายการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 133 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การให้คำปฏิญาณว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มืถุนายน 2560 ....
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 467 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาแห้วร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและยาเสพติดกันกับทางเทศบาลตำบลนาแห้ว....
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 472 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนาแห้ว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู....
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 524 ครั้ง)
                   การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตฯ ๑๖ มิ.ย.๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)
 (มีผู้ชม 208 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้นแก่วตาว และโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู ....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ
 (มีผู้ชม 179 ครั้ง)
                   วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสนม มาระวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบค้อ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตูบค้อเดินทางเข้าร่วมกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ
 (มีผู้ชม 161 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตูบค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย....
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)
 (มีผู้ชม 174 ครั้ง)
                    คณะกรรมการหมู่บ้านโคกงามร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชา ทัพใหญ่พร้อมคณะครูและชาวบ้านโคกงามร่วมกันจัดงานทำบุญกลางบ้านที่โรงเรียนบ้านโคกงามเมื่ิอวันที่ ๗-๙มิ.ย.๖๐....
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)
 (มีผู้ชม 161 ครั้ง)
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชา ทัพใหญ่พร้อมคณะครูบุคคลากรและนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิ.ย.๖๐....
วันที่ 08 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคนผง
 (มีผู้ชม 166 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโคนผง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือใหม่และให้โอวาทแก่นักเรียน....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860