[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  92 รายการ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 98 ครั้ง)
                   ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชนบท (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์ รู้ค่า พลังงานสู่การลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ เพื่อนักเรียนให้มีความรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงาน และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม....
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก
 (มีผู้ชม 107 ครั้ง)
                   วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และโรงเรียนบ้านนาเจริญ ร่วมกันบริจาคทำโรงทานลูกชิ้นนึ่งและน้ำดื่ม ในงานวางศิลาฤกษ์หล่อพระ ณ วัดโพนสว่างสามัคคี บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย....
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก
 (มีผู้ชม 100 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม โรงเรียนนาเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหลากอหก เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก วันที่ 26 มิถุนายน 2560....
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 96 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การให้คำปฏิญาณว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มืถุนายน 2560 ....
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 430 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาแห้วร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและยาเสพติดกันกับทางเทศบาลตำบลนาแห้ว....
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 423 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนาแห้ว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู....
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 (มีผู้ชม 490 ครั้ง)
                   การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตฯ ๑๖ มิ.ย.๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)
 (มีผู้ชม 133 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้นแก่วตาว และโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู ....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ
 (มีผู้ชม 142 ครั้ง)
                   วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสนม มาระวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบค้อ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตูบค้อเดินทางเข้าร่วมกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร....
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ
 (มีผู้ชม 124 ครั้ง)
                   วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตูบค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860