[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  81 รายการ
วันที่ 05 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น (นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์)
 (มีผู้ชม 210 ครั้ง)
                   วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.5260 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย....
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง
 (มีผู้ชม 215 ครั้ง)
                   กิจกรรม : CSR ของโรงเรียนบ้านนาทอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม....
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่ง
 (มีผู้ชม 207 ครั้ง)
                   วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านโป่งได้นำคณะครูและนักเรียนอาสาเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธารฯ พื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทหาร อส.ฯ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ต.โป่ง ร่วมประมาน 600 คน....
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 173 ครั้ง)
                    วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผอ.พจน์ พรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และท่านผอ.พัชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ ประชุมชี้แจงและแนะนำครูใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ภาพข่าว: โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย (ครูใบชา สุทธิ)....
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ
 (มีผู้ชม 163 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านตูบค้อ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสาระต่างประเทศ โดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติจำนวน 20 คน ในการนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านตูบค้อ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกกจาน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้และความสนุกสนาน....
วันที่ 14 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 256 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวงโปงลางทับกี่สะออนจากโรงเรียนบ้านทับกี่ทำการแสดงในครั้งนี้....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
 (มีผู้ชม 186 ครั้ง)
                   เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรและชีพรหมณ์ จำนวน ๙๐ รูป ณ วัดศรีภูเรือ ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโพนหนอง(น.ส.ภาสินี ศรีบุญ)
 (มีผู้ชม 148 ครั้ง)
                   กิจกรรมวันอำลาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : Banhauynammoei ( Utai kunmad)
 (มีผู้ชม 141 ครั้ง)
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยนำผักที่ได้ไปทำอาหารกลางวัน....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
 (มีผู้ชม 148 ครั้ง)
                   นำนักเรียนไปชมแหล่งเรียนรู้และทำความสะอาดวัด....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860