[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  81 รายการ
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทุ่ม(นิรวรรณ ภู่พงษ์)
 (มีผู้ชม 166 ครั้ง)
                   กิจกรรมปัจนิเทศโรงเรียนบ้านนาทุ่ม มีการสู่ขวัญนักเรียน และมอบงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับประธานนักเรียนชุดต่อไป....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาเจียง(ครูวรานนท์)
 (มีผู้ชม 196 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาเจียง ได้นำนักเรียนเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลานข้าว(จุฬาลักษณ์)
 (มีผู้ชม 166 ครั้ง)
                   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านนาลานข้าวโดยการนำของ นายศุภศิลป์ มั่นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน ....
วันที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)
 (มีผู้ชม 159 ครั้ง)
                   วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมกันเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน เพื่อน้อมถวายการทำความดีตามรอยเท้าพ่อ ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านหนองผือ(นางมนูลา ภูชุมพล)
 (มีผู้ชม 163 ครั้ง)
                   นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำหน่วยงานราชการ ออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่" ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่า
 (มีผู้ชม 142 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาข่า ได้จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสังคม....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแสงภา
 (มีผู้ชม 148 ครั้ง)
                   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านแสงภา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สุทธิกา เทพวันดี โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย
 (มีผู้ชม 137 ครั้ง)
                   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านแสงภาร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองและโรงเรียนบ้านห้วย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
 (มีผู้ชม 889 ครั้ง)
                   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 นำโดยผอ.นิคม แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ได้นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ทรรศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดหนองคาย โดยเริ่มชมสถานที่แรกที่วัดผาตากเสื้อ จากนั้นศึกษาชีวิตสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์น้ำจืด ตามรอยละครเรื่องนาคีที่ศาลาแก้วกู่ ก่อนกลับแวะสักการะหลวงพ่อพระใส พระคู่เมืองจังหวัดหนองคายเพื่อความเป็นสิริมงคล....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 (มีผู้ชม 143 ครั้ง)
                   วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารเเละคณะครู เเละผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม "วันอำลา ปีการศึกษา 2559" สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860