[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  92 รายการ
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สุทธิกา เทพวันดี โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย
 (มีผู้ชม 103 ครั้ง)
                   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านแสงภาร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองและโรงเรียนบ้านห้วย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
 (มีผู้ชม 138 ครั้ง)
                   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 นำโดยผอ.นิคม แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ได้นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ทรรศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดหนองคาย โดยเริ่มชมสถานที่แรกที่วัดผาตากเสื้อ จากนั้นศึกษาชีวิตสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์น้ำจืด ตามรอยละครเรื่องนาคีที่ศาลาแก้วกู่ ก่อนกลับแวะสักการะหลวงพ่อพระใส พระคู่เมืองจังหวัดหนองคายเพื่อความเป็นสิริมงคล....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 (มีผู้ชม 97 ครั้ง)
                   วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารเเละคณะครู เเละผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม "วันอำลา ปีการศึกษา 2559" สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสะแข
 (มีผู้ชม 99 ครั้ง)
                   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านป่าสะแข ได้ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียน....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งครก
 (มีผู้ชม 117 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านแก่งครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแก่งครก....
วันที่ 05 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านหนองผือ
 (มีผู้ชม 131 ครั้ง)
                   วันที่ 23 มีนาคม 2560 ร.ร.บ้านหนองผือและร.ร.บ้านห้วยปลาฝา จัดกิจกรรม"วันอำลา" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.บ้านหนองผือ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
 (มีผู้ชม 116 ครั้ง)
                   วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. เลย1 นำโดยท่าน ผู้อำนวยการนัยนา ยิ้มชื่น และคณะ เข้าศึกษาดูงานตามบริบท ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ทั้งนี้ท่านผอ.สรัญญา บุดดา ท่านผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ขับเคลื่อนขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะที่มาศึกษาดูงาน....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง >>อาทิตย์ พันธะไชย
 (มีผู้ชม 99 ครั้ง)
                   เมื่อวัน 24 มีนาคม 2560โรงเรียน เย็นศิระบ้านหมากแข้ง จัดพิธี พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศิษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
 (มีผู้ชม 133 ครั้ง)
                   วันที่ 29 มีนาคม 2560 นำโดยผู้อำนวยการสรัญญา บุดดา และคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ขับเคลื่อนขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย 3 ซึ่งนำโดยท่านผอ.ประหยัด ยศศรี และคณะครู มาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียน ซึ่งผู้บริหาร คณะครูให้ความสนใจและตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อหลวงต่อไปค่ะ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 (มีผู้ชม 144 ครั้ง)
                   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีการมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่มีผลคะแนน O-net ในระดับสูง ....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860