[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  92 รายการ
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหวาย
 (มีผู้ชม 107 ครั้ง)
                   วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาร่วมกับชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีการศึกษา โดยมีท่าน ผอ.ระพีพร โคตรชนะ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านปากแดง(ประสงค์ ภูครองทุ่ง)
 (มีผู้ชม 155 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านปากแดง นำโดย นายอุทรณ์ ศรีบุตรตา ผู้อำนายการโรงเรียนและคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากแดง ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร)
 (มีผู้ชม 108 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้นำเสนอผลงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงได้รับรางวัล Best Practice ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : Thanwaras Muansrichai
 (มีผู้ชม 129 ครั้ง)
                   วันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่นำโดยท่าน ผอ.นพดล อินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (จีราภรณ์ รอดภัย)
 (มีผู้ชม 116 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านน้ำเย็น โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษจิการยน พุทธศักราช 2559....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลึ่ง
 (มีผู้ชม 194 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาลึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และโรงเรียนบ้านนาเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมหนูน้อยใฝ่ทำดี ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)
 (มีผู้ชม 128 ครั้ง)
                    กิจกจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม(เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายดีรักษา)โดยท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม(จิรัชญา บุตรเต)
 (มีผู้ชม 133 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งแล่น
 (มีผู้ชม 160 ครั้ง)
                   ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านแก่งแล่นได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำอาหารและซักผ้าด้วยมือ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคก
 (มีผู้ชม 120 ครั้ง)
                   โครงการลดเวลาเรียน กิจกรรมสiร้างศิลป์ ถิ่นอีสาน....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860