[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  81 รายการ
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : Thanwaras Muansrichai
 (มีผู้ชม 181 ครั้ง)
                   วันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่นำโดยท่าน ผอ.นพดล อินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (จีราภรณ์ รอดภัย)
 (มีผู้ชม 154 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านน้ำเย็น โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษจิการยน พุทธศักราช 2559....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลึ่ง
 (มีผู้ชม 231 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาลึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และโรงเรียนบ้านนาเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมหนูน้อยใฝ่ทำดี ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า)
 (มีผู้ชม 179 ครั้ง)
                    กิจกจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม(เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายดีรักษา)โดยท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม(จิรัชญา บุตรเต)
 (มีผู้ชม 187 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2560....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งแล่น
 (มีผู้ชม 230 ครั้ง)
                   ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านแก่งแล่นได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำอาหารและซักผ้าด้วยมือ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคก
 (มีผู้ชม 156 ครั้ง)
                   โครงการลดเวลาเรียน กิจกรรมสiร้างศิลป์ ถิ่นอีสาน....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 283 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทับกี่ นำโดย ผอ.ศฤงคาร หล้ากันหา และคณะครูทุกคนร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางโรงเรียนบ้านทับกี่ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทับกี่....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกลาง (ภูเรือ)
 (มีผู้ชม 140 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3 และระดับชั้น ป. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง (ภาณุพันธุ์ จันทรา)
 (มีผู้ชม 156 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาทอง โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเก็บเห็ดฮังการี ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860