วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)  (มีผู้ชม 82 ครั้ง)
             เนื่องด้วยวันที่จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดีได้รับวุฒิบัตรจากโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน....
วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านร่องจิก(การ โกษาจันทร์)  (มีผู้ชม 116 ครั้ง)
            คณะนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย จำนวน 90 คน จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งยั่งยืน "English Education....
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่  (มีผู้ชม 100 ครั้ง)
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยตรี ชัยณรงค์ นักร้องค่ายแกรมมี่ โกลด์ นำผ้าห่ม 1,000 ผืน มอบให้นักเรียนและชาวบ้านในตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ โรงเ....