วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย (นายอุทัย ขุนมาตย์)  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
            กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษครับ....
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง >>อาทิตย์ พันธะไชย  (มีผู้ชม 44 ครั้ง)
            18 สิงหาคม 2560 กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมดำนาปลูกข้าว ตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363083447456197.1073741859.196912547....
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านแก่งม่วง แก่วตาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ก....