วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวงโปงลางทับกี่สะออนจากโรงเรียนบ้านทับกี่ทำการแสดงในครั้งนี้....
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
            เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรและชีพรหมณ์ จำนวน ๙๐ รูป ณ วัดศรีภูเรือ ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย....
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโพนหนอง(น.ส.ภาสินี ศรีบุญ)  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            กิจกรรมวันอำลาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560....