วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านแก่งม่วง แก่วตาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ก....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
            โรงเรียนอนุุุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยคณะครู นักเรียนแ....
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 63 คน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร....