วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป.เลย 3  (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
            ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านโป่งชีได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโป่งชี โดยได้จัดกิจกรรม การแต่งกลอน วาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ พร้อมกับให้ความรู้ประ....
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป.เลย 3  (มีผู้ชม 26 ครั้ง)
            วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านโป่งชี นำโดย นายเชาวกุล พรมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รณงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ห้....
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์)  (มีผู้ชม 98 ครั้ง)
             เนื่องด้วยวันที่จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดีได้รับวุฒิบัตรจากโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน....