วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว  (มีผู้ชม 299 ครั้ง)
            วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนาแห้ว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู....
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว  (มีผู้ชม 365 ครั้ง)
            การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตฯ ๑๖ มิ.ย.๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ....
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ)  (มีผู้ชม 15 ครั้ง)
            วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้นแก่วตาว และโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู ....