วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มกฎหมายและคดี  (มีผู้ชม 82 ครั้ง)
             ด้วยทางกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำการสร้างเว็บไซต์กลุ่มขึ้นมา ชื่อเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/law-and-litigation-group-loei3/เพื่อให้สาระความรู้ ในเรื่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง  (มีผู้ชม 198 ครั้ง)
            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แลอาเซียนประจำปี 2561 ขอขอบคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนบ้านห้วยทองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินงานร่วมด้วยดี....
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่  (มีผู้ชม 82 ครั้ง)
            วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ICT ของ สพป.เลย เขต 3 เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรี....