วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มกฎหมายและคดี  (มีผู้ชม 312 ครั้ง)
             ด้วยทางกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำการสร้างเว็บไซต์กลุ่มขึ้นมา ชื่อเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/law-and-litigation-group-loei3/เพื่อให้สาระความรู้ ในเรื่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง  (มีผู้ชม 403 ครั้ง)
            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แลอาเซียนประจำปี 2561 ขอขอบคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนบ้านห้วยทองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินงานร่วมด้วยดี....
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป.เลย 3  (มีผู้ชม 290 ครั้ง)
            ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านโป่งชีได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโป่งชี โดยได้จัดกิจกรรม การแต่งกลอน วาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ พร้อมกับให้ความรู้ประ....