วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง  (มีผู้ชม 85 ครั้ง)
            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แลอาเซียนประจำปี 2561 ขอขอบคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนบ้านห้วยทองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินงานร่วมด้วยดี....
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่  (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
            วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ICT ของ สพป.เลย เขต 3 เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรี....
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
            ....