จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
ค่ายอาสาพัฒนาด้านอาหารและโภชนการในชุมชน
           ค่ายอาสาัฒนาด้านอาหารและโภชนการในชุมชน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดค่ายอาสาพัมนาด้านอาหารและโภชนาการในชุมชน โดย ได้ร่วมกันสร้างอ้างล้างถ้วย ล้างจาน และมอบของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านกกสะตี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกสะตี ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860