จำนวนผู้เข้าชม 353 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรม English is fun โรงเรียนบ้านปลาบ่า
           ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านปลาบ่าได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย English is fun
[ ผู้ส่งข่าว : สุพัตรา ทัพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านปลาบ่า ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860