จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559
           ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านกลสางได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 18 คน โดยได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว มีการทำพิธีสู่ขวัญให้แก่นักเรียน ผอ.คณุตม์ สุทธิอาจ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ผูกข้อมือ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกลาง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860