จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
           วันที่ 1 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสรัญญา บุดดา และคณะครู เข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชชีพรหมณ์ ณ วัดศรีภูเรือ และวัดคีรีบรรพต ขออนุโมทนาบุญกับลูกๆ นักเรียนสามเณรและชีพรหมณ์ในการบวชในครั้งนี้ด้วยค่ะ
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860