จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรม : การเก็บเห็ดฮังการี
           โรงเรียนบ้านนาทอง โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเก็บเห็ดฮังการี ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง (ภาณุพันธุ์ จันทรา) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860