จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ปีการศึกษา 2559
           โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2560
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม(จิรัชญา บุตรเต) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860