จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกงาม
            กิจกจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม(เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายดีรักษา)โดยท่านผู้อำนวยการ นายปรีชา ทัพใหญ่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860