จำนวนผู้เข้าชม 199 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมหนูน้อยใฝ่ทำดี
           โรงเรียนบ้านนาลึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และโรงเรียนบ้านนาเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมหนูน้อยใฝ่ทำดี ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860