จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
กิจกรรม:การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
           โรงเรียนบ้านน้ำเย็น โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษจิการยน พุทธศักราช 2559
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (จีราภรณ์ รอดภัย) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860