จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ
           โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้นำเสนอผลงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงได้รับรางวัล Best Practice ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860