จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
ขับเคลื่อนขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย 3
           วันที่ 29 มีนาคม 2560 นำโดยผู้อำนวยการสรัญญา บุดดา และคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ขับเคลื่อนขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย 3 ซึ่งนำโดยท่านผอ.ประหยัด ยศศรี และคณะครู มาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียน ซึ่งผู้บริหาร คณะครูให้ความสนใจและตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อหลวงต่อไปค่ะ
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860