จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา2559
           เมื่อวัน 24 มีนาคม 2560โรงเรียน เย็นศิระบ้านหมากแข้ง จัดพิธี พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศิษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559
[ ผู้ส่งข่าว : รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง >>อาทิตย์ พันธะไชย ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860